אל תמכור את המידע האישי שלי

זכויותיך על פי חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה

חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה (CCPA) מספק לך זכויות בנוגע לאופן הטיפול בנתונים או במידע האישי שלך. על פי החקיקה, תושבי קליפורניה יכולים לבחור לבטל את הסכמתם ל"מכירה" של המידע האישי שלהם לצדדים שלישיים. בהתבסס על הגדרת CCPA, "מכירה" מתייחסת לאיסוף נתונים לצורך יצירת פרסום ותקשורת אחרת. קבל מידע נוסף על CCPA ועל זכויות הפרטיות שלך.

כיצד לבטל את הסכמתך

על ידי לחיצה על הקישור למטה, לא נאסוף או נמכור עוד את המידע האישי שלך. זה חל הן על צדדים שלישיים והן על הנתונים שאנו אוספים כדי לעזור להתאים אישית את החוויה שלך באתר האינטרנט שלנו או באמצעות תקשורת אחרת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.